Still working to recover. Please don't edit quite yet.

anarhisms

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Anarhisms ir politiska teorija, kuras pamatideja ir anarhija - sabiedrība, kurā katram ir absolūta brīvība.

Galvenie anarhisma principi ir brīvība, vienlīdzība un savstarpējā sadarbība.

Vēsturiski anarhisms vienmēr ir uzsvēris valsts, kapitālisma un baznīcas likvidēšanu, jo šīs lietas ir tikušas uzskatītas par tām, kas visvairāk liedz indivīdam brīvību.

Pastāv dažādi anarhisma virzieni. Daži no tiem ir: anarho-komunisms, anarho-sindikālisms, anarho-feminisms, anarho-pacifisms, anarho-primitīvisms, anarho-kolektīvisms un post-kreisais anarhisms. Galvenās atšķirības starp tiem ir, kā attiecīgā virziena piekritēji vēlas redzēt ideālo sabiedrību un kā realizēt pāreju uz to. Lielākā daļa virzienu neizslēdz viens otru, tādēļ ir iespējams vienlaicīgi sekot vairākiem. Piemēram, ir iespējams vienlaicīgi sekot anarho-sindikālismam un anarho-komunismam, bet ne anarho-komunismam un anarho-kolektīvismam, jo ekonomiskās sistēmas, kādas vēlas realizēt šo virzienu piekritēji, atšķiras. Tas, ka dažādiem anarhisma virzieniem ir dažādas idejas par ekonomisko sistēmu nav problēma, jo visas šīs ekonomiskās sistēmas spētu mierīgi līdzāspastāvēt. Tas gan nav traucējis, piemēram, anarho-individuālistiem apgalvot, ka anarho-komunisms vispār nav anarhisms, jo pēc viņu domām tas apdraud indivīda brīvību.