Still working to recover. Please don't edit quite yet.

anarho-komunisms

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Anarho-komunisms ir anarhisma virziens, kura piekritēji vēlas nomainīt valsti un kapitālismu ar horizontālu brīvprātīgu asociāciju tīklu caur kuru ikviens spētu apmierināt savas vajadzības.

Anarho-komunisti ir pret sociālo hierarhiju un klašu atšķirību, kuras rodas no nevienlīdzīgas līdzekļu sadales, likvidāciju, kapitālisma un valsts likvidāciju, kolektīvo ražošanu un līdzekļu sadali caur brīvprātīgām asociācijām. Anarho-komunismā valsts un īpašums vairs neeksistē. Katrs cilvēks vai atsevišķa cilvēku grupa var brīvi piedalīties ražošanā un apmierināt savas vajadzības pēc savas izvēles. Ražošanu un sadali vada tās dalībnieki.

Algota darba likvidācija ir centrāla anarho-komunismam. Ja līdzekļu sadale tiks veikta pēc pašnoteiktām vajadzībām, tad cilvēki varēs piedalīties aktivitātēs, kādās paši vēlēsies, un viņiem vairs nevajadzēs strādāt darbu, kuru viņi nevēlēsies darīt un kuram viņi nebūs piemēroti. Anarho-komunisti uzskata, ka nav veida, kā noteikt viena cilvēka ekonomisko ieguldījumu, jo visi līdzekļi ir pašreizējo un iepriekšējo paaudžu kolektīvs produkts. Tāpat viņi uzskata, ka jebkurai ekonomiskajai sistēmai, kas ir balstīta uz algotu darbu un privātīpašumu, vajadzēs piespiedu valsts aparātu, lai realizētu īpašumtiesības un saglabātu nevienlīdzīgas ekonomiskas attiecības, kuras nenovēršami radīsies.