Still working to recover. Please don't edit quite yet.

anarho-primitīvisms

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Anarho-primitīvisms ir anarhisma virziens, kura piekritēji vēlas atjaunot tādu sabiedrību, kāda tā bija pirms industrializācijas un zemkopības.

Anarho-primitīvisti uzskata, ka industriālā sabiedrība nenovēršami rada despotiskas struktūras caur uzdevumu specializāciju un darba dalīšanu un ka tehnoloģijai ir līdzīgas negatīvas sekas.

Anarho-primitīvisti arī uzskata, ka civilizācija ir piespiedusi cilvēkus izmantot pārlieku lielu simbolismu viņu ikdienas dzīvēs. Cilvēki novēro pasauli ap viņiem un izpauž sevi ļoti daudz caur rakstītu un runātu valodu, dzīvo lielu daļu savu dzīvju caur rituāliem un plānošanu un visbiežāk domā valodas un vispārējā simbolisma izteiksmē. Šī tendence uz pārmērīgu simbolismu samazina tiešāku, nefiltrētāku, jūtu pieredzi un ierobežo cilvēku domas un jūtas līdz tām, kuras var tikt izpaustas ar valodas palīdzību.