Still working to recover. Please don't edit quite yet.

anarho-kolektīvisms

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Anarho-kolektīvisms ir anarhisma virziens, kas ir par valsts likvidāciju un ražošanas līdzekļu nodošanu strādājošo kolektīviem, kuri tos kontrolētu un pāŗvaldītu demokrātiskā veidā. Tiklīdz ražosana tiktu kolektivizēta, strādājošajiem tiktu atlīdzināts par viņu darbu, skatoties pēc tā, cik daudz laika viņi tam būtu veltījuši. Tā ir lielākā atšķirība starp anarho-komunismu, kur kompensācijas tiktu likvidētas un kur cilvēki varētu brīvi ņemt no preču noliktavas tik, cik viņi paši uzskatītu par vajadzīgu. Lai gan, daļa anarho-kolektīvistu uzskata, ka ar laiku, kad produktivitāte un piederība kopienai palielinātos, varētu notikt pāreja uz anarho-komunismu.

Daļa anarho-kolektīvisti atbalsta naudu un tirgus sistēmas, bet citiem ir alternatīvas idejas, piemēram, dalības ekonomika.